Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Process Simulation and Optimization in Sustainable Logistics and Manufacturing

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

Liczba stron

184

ISBN

978-3-319-07346-0

eISBN

978-3-319-07347-7

DOI

10.1007/978-3-319-07347-7

Opublikowano w

Seria: EcoProduction : environmental issues in logistics and manufacturing

Rozdziały
Operational Measurements for Evaluating the Transformation of Production-Logistics System and Their Reflecting in Simulation Software (s. 23-42)
Methodology of Assortment Analysis in Companies with a Wide Range of Products for Building the Flexibility of Customer Service (s. 43-57)
Models of Organizing Transport Tasks Including Possible Disturbances and Impact of Them on the Sustainability of the Supply Chain (s. 141-151)
Transforming a Student Project into a Business Project: Case Study in Use of Simulation Tools (s. 167-184)