Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Operational Measurements for Evaluating the Transformation of Production-Logistics System and Their Reflecting in Simulation Software

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

23 - 42

DOI

10.1007/978-3-319-07347-7_2

Książka

Process Simulation and Optimization in Sustainable Logistics and Manufacturing