Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane aspekty dostosowania gospodarstwa rolnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

279 - 294

Książka

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość