Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Estimating the occupational risk of a cutting machine operator in a company manufacturing agricultural machinery

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

141 - 153

Książka

Issues of safety and health at work in times of crisis