Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zakładowe systemy emerytalne w Europie Centralnej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne a subsydia i instytucje

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

173 - 186

Książka

Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych