Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Nowicki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

marcin.nowicki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 43

ORCID

0000-0001-9625-9807

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska