Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych podczas oznaczania rtęci metodą CV AAS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

114 - 114

Książka

VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", Poznań 2013, Poznań, 1-3 lipca, 2013

Zaprezentowany na

VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", 1-3.07.2013, Poznań, Poland