Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The application of value network analysis at an ICT company – case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

PL Zastosowanie analizy sieci wartości w firmie sektora ICT – case study

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • value network analysis
  • ICT sector
  • network organization
PL
  • analiza sieci wartości
  • sektor ICT
  • organizacja sieciowa
Streszczenie

EN The article presents a research method, which is the analysis of a value network and its practical applicability in the implementation of a project by an ICT company. In such companies the space for implemented measures is not only determined by technical infrastructure, but also by the resources of knowledge and skills to commercialize information. The dominance of these resources results in a search for other deductive methods to analyze modern enterprises.

PL Artykuł przybliża metodę badawczą, jaką jest analiza sieci wartości i jej praktyczne możliwości zastosowania przy realizacji wybranego projektu w firmie sektora ICT. W firmach tych przestrzeń realizowanych działań nie jest wyłącznie wyznaczona przez infrastrukturę techniczną, lecz zasoby wiedzy oraz umiejętności komercjalizacji informacji. Dominacja tych zasobów sprawia, że coraz częściej poszukuje się innych metod szczególnie dedukcyjnych do analizy współczesnych przedsiębiorstw.

Strony (od-do)

89 - 99

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.06

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10