Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Expert and clustering method of quality evaluation of working conditions

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

PL Metoda ekspercko-klastrowa oceny jakości warunków pracy

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • quality
  • working conditions
  • grey systems theory
PL
  • jakość
  • warunki pracy
  • teoria systemów szarych
Streszczenie

EN The aim of the article is to present the author’s original method for evaluating the quality of working conditions. The concept of the method is based on the use of expert assessment and applying a classification algorithm deriving from grey systems theory. At the theoretical level, the elaborated method draws on the praxeological approach to work as a specific activity, as well as on the qualitative approach.

PL Celem artykułu jest prezentacja autorskiej metody oceny jakości warunków pracy. Koncepcja metody oparta jest na wykorzystaniu oszacowania eksperckiego oraz zastosowaniu algorytmu klasyfikacyjnego wywodzącego się z teorii systemów szarych. Opracowana metoda na płaszczyźnie teoretycznym odwołuje się do prakseologicznego ujęcia pracy jako specyficznego działania oraz do podejścia jakościowego w ujęciu kwalitologicznym.

Strony (od-do)

127 - 137

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.09

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10