Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Rafał Mierzwiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

rafal.mierzwiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 05

ORCID

0000-0003-1763-1012

Google Scholar

gUHPv_cAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (8)

Książki (1)

Rozprawa doktorska