Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Actual Emissions from Urban Buses Powered with Diesel and Gas Engines

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

3070 - 3078

DOI

10.1016/j.trpro.2016.05.452

Zaprezentowany na

Transport Research Arena TRA2016, 18-21.04.2016, Warsaw, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania