Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biodegradacja modelowych węglowodorów alifatycznych, cykloalifatycznych i aromatycznych przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

poster

Publication language

polish

Keywords
PL
  • węglowodory
  • biodegradacja
  • konsorcjum bakteryjne
Pages (from - to)

53 - 53

Book

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, 6.05.2016, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.