Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of acoustic model to traffic noise mapping – a case study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Aplikacja modeli akustycznych do opracowania map hałasu transportu miejskiego - studium przypadku

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 69 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • road and rail noise measurement
  • traffic noise map
PL
  • pomiary hałasu środków transportu drogowego i szynowego
  • mapy akustyczne
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

51 - 62

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.05

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/26/35

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]