Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza problemów w procesie magazynowania w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stacja demontażu
  • pojazd wycofany z eksploatacji
  • magazynowanie
  • odpady
  • części samochodowe
EN
  • dismantling station
  • end of life vehicle
  • warehusing
  • waste
  • car parts
Strony (od-do)

204 - 216

Książka

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej t.3