Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej t.3

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2016

Liczba stron

440

ISBN

978-83-7464-912-4

Rozdziały
Analiza problemów w procesie magazynowania w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – studium przypadku (s. 204-216)