Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przebudowa obiektów mostowych na Trasie Katowickiej w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Reconstruction of bridge structures on the road DW433 to Katowice within Poznań

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • estakady
  • wiadukty
  • Trasa Katowicka w Poznaniu
  • konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
  • łączniki sworzniowe
  • pale Franki
Abstract

PL Na Trasie Katowickiej w Poznaniu od 2015 roku trwa wielki remont. Żelbetowe, 40-letnie, drogowe obiekty mostowe w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu zostały rozebrane i na ich miejscu budowane są nowe z pomostem o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej z łącznikami sworzniowymi. Wybór tej technologii jest obecnie częstym rozwiązaniem z uwagi na dużą trwałość i efektywność w całym cyklu życia obiektów. Poprawiono parametry techniczne, zastosowano nowoczesne technologie wyposażenia mostów oraz wysokiej jakości materiały. Obiekty są szersze, wygodniejsze (chodnik, ścieżka rowerowa), założone będą ekrany akustyczne na estakadzie od strony os. Oświecenia. Na nowo wybudowanej estakadzie nad doliną Obrzycy (Estakadzie Katowickiej) i wiadukcie nad ulicami Chartowo i Żegrze (dawniej Jedności Słowiańskiej) racjonalnie wykorzystane zostały fundamenty palowe poprzednich mostów. Podpory pośrednie są efektownie ukształtowane i stanowią oryginalną dominantę dla nowych obiektów. Estakada południowa jest jeszcze w trakcie budowy (maj 2017 r.), natomiast estakada północna już została oddana do eksploatacji (16 lipca 2016r.). Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na 20 listopada 2017 r., natomiast zakończenie przedmiotu umowy ma nastąpić 20 lutego 2018 roku. Celem artykułu jest przedstawienie nowo budowanych obiektów i porównanie ich z poprzednikami w trosce o wyższe walory eksploatacyjne obiektów, ich trwałość, estetykę jak również zdobywanie doświadczeń związanych z organizacją i technologią robót budowlanych oraz logistyką ruchu drogowego w czasie remontu i na przyszłość.

EN The inter-regional road DW433, which within Poznań is commonly called Trasa Katowicka (Katowice Track) has been within Poznań under thorough reconstruction since 2015. First, the 40-year-old reinforced road bridge structures along the Bolesław Krzywousty Street in Poznań were demolished. In their place, new road bridges are being built. These are composite structures of steel and concrete with shear headed studs. This structural technology is nowadays very often used due to its high durability and effectiveness as assessed in terms of Whole Life Costing (WLC) and Life Cycle Assessment (LCA) measurements. These new structural objects are made with the use of modern technology; they possess better technical parameters and satisfy higher standards regarding both the bridge equipment and the materials used. The bridge objects are wider and more comfortable (with a sidewalk and a bicycle path) and are equipped with noise barriers from the side of the housing estate of Osiedle Oświecenia. In the rebuilt flyover over the river valley of Obrzyca (Estakada Katowicka) and the viaduct over the streets Chartowo and Żegrze (formerly Jedności Słowiańskiej), the pile foundations of the previous bridges were used. The intermediate foundations are effectively shaped and make an original feature of these new objects. The south-part of the Trasa Katowicka is still under construction (as of May 2017), while the north-part of it was already completed and put into service on 16 June 2016. The construction works are to be finished by 20 November 2017, whereas the construction project as a whole should be completed by 20 February 2018.

Pages (from - to)

161 - 173

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.12

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.