Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Dział Projektów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

203

ISBN

978-83-7193-659-3

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Częstochowska

Numer w serii

nr 322

Rozdziały
Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego proces rozmieszczenia części w stacji demontażu (s. 135-147)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80