Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Anthocyanin dye conjugated with Hippospongia communis marine demosponge skeleton and its antiradical activity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Dyes and Pigments

Rocznik: 2016 | Numer: vol. 134

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • marine sponge
  • Hippospongia communis
  • spongin
  • anthocyanin
  • antiradical activity
  • DPPH method
Strony (od-do)

541 - 552

DOI

10.1016/j.dyepig.2016.08.019

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

3,473