Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ rodzaju cieczy chłodzącej oraz parametrów przepływu na skuteczność chłodzenia form wtryskowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Influence of coolant type and flow parameters on efficiency of injection mold cooling

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Polimery

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 63 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wtryskiwanie
  • formy wtryskowe
  • ciecz chłodząca
  • chłodzenie
Strony (od-do)

224 - 233

DOI

10.14314/polimery.2018.3.7

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,121