Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Evaluation of adhesion between adhesive coating and steel substrate by ultrasonic method

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • adhesion
  • coating
  • ultrasound
  • steel substrate
Strony (od-do)

881 - 884

Książka

Engineering Mechanics 2018 : 24th International Conference, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic

Zaprezentowany na

24 International Conference : Engineering Mechanics, 14-17.05.2018, Svratka, Czech Republic

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)