Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Recent trends in microextraction techniques used in determination of arsenic species

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

TrAC Trends in Analytical Chemistry

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 105

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • arsenic species
  • speciation analysis
  • preconcentration
  • solid phase microextraction
  • liquid phase microextraction
Data udostępnienia online

15.05.2018

Strony (od-do)

121 - 136

DOI

10.1016/j.trac.2018.05.006

URL

https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.05.006

Punktacja MNiSW / czasopismo

50 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

8,428