Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetai-ny/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Measurement of extensional viscosity of cocoamidopropyl betaine/sodium dodecylbenzenesulfonate mixtures by the capillary breakup of filament technique

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2018 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

36 - 37

URL

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2018-nr-2/

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]