Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Możliwości ograniczenia korozji stopów ołowiu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym poprzez zastosowanie dodatku cieczy jonowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ochrona przed Korozją

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • korozja
  • akumulator kwasowo-ołowiowy
  • stopy ołowiu
  • ciecze jonowe
EN
  • corrosion
  • lead acid battery
  • lead alloys
  • ionic liquids
Strony (od-do)

4 - 9

URL

http://www.sigma-not.pl/publikacja-112185-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-ograniczenia-korozji-stop%C3%B3w-o%C5%82owiu-w-akumulatorze-kwasowo-o%C5%82owiowym-poprzez-zastosowanie-dodatku-cieczy-jonowych-ochrona-przed-korozja-2018-2.html

Punktacja MNiSW / czasopismo

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]