Trwa generowanie pliku...

Rozdział

Tytuł

Charakterystyka oddziaływań pochodnych POSS ze składnikami błony biologicznej: badania dwuskładnikowych monowarstw Langmuira

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

181 - 183

Książka

BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017, Poznań, Polska