Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sustainable materials for electrochemical capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Materials Today

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 21 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

437 - 454

DOI

10.1016/j.mattod.2018.03.005

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136970211830066X?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

24,372