Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi jako modyfikatory zapraw cementowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

129 - 131

Książka

BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg : II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017, Poznań, Polska