Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w ocenie efektywności adsorpcji wybranych farmaceutyków z układów wodnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

37 - 37

Book

5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń

Presented on

5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym, 2-4.04.2017, Toruń, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.