Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ocena możliwości zastosowania paliw węglowo-wodnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Assessment of the possibilities of application of coal water slurry for supplying compression ignition

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2016 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

987 - 990

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0