Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Możliwość oceny wskaźników ekologicznych z pojazdów szynowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

74 - 75

Book

I Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja : Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Presented on

I Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja : Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie, 18-19.06.2018, Lwów, Ukraina

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.