Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

72 - 74

Książka

Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

Practical Aspects of Chemical Engineering 2017, 23.06.2017, Poznań, Poland

Punktacja MNiSW / rozdział

20