Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Aspekty fizykochemiczne i kinetyczne karbonizacji szkieletu gąbki morskiej z gatunku Hippospongia communis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

46 - 46

Książka

NanoBioMateriały - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Toruń 29-31 maja 2017

Zaprezentowany na

NanoBioMateriały - teoria i praktyka 2017, 29-31.05.2017, Toruń, Polska