Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Effect of surface wettability of wood-polymer composites on biofilm formation in wastewater treatment processes

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Polimery

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 63 | Numer: no. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • technologia złoża ruchomego
  • MBBR
  • kompozyty polimerowo-drzewne
  • technologie oczyszczania ścieków
  • zwilżalność
Strony (od-do)

619 - 625

DOI

10.14314/polimery.2018.9.6

Punktacja MNiSW / czasopismo

15,0

Impact Factor

1,121