Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Some aspects of modeling and analysis of complex biological systems using time Petri nets

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • biological systems
  • time Petri nets
  • t-invariants
Strony (od-do)

67 - 78

DOI

10.24425/119060

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,277