Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Analysis of particle mass and number emission from an SI engine with direct fuel injection and a particulate filter

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

042019-1 - 042019-8

DOI

10.1088/1757-899X/421/4/042019

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/4/042019/pdf

Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland

Licencja

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania