Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Metody oceny wpływu kontekstu sytuacyjnego zadań operatorskich na ocenę ergonomiczności urządzeń sterowniczych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 77

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • urządzenie sterownicze
  • operator
  • kontekst sytuacyjny
  • ergonomiczność
EN
  • steering device
  • operator
  • context of use
  • ergonomics
Strony (od-do)

1 - 17

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.077.19

URL

http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]