Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Idea of Modification of Work Conditions for the Reduction of the Pilot’s Workload in a Glider, Type SZD-30

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

PL Koncepcja modyfikacji warunków pracy zmniejszających obciążenia pilota szybowca typu SZD-30

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 45

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • workload of a pilot
  • disorders in the muscular and skeleton system
  • reliability of a pilot
Strony (od-do)

9 - 28

DOI

10.2478/jok-2018-0001

URL

http://www.journal.itwl.pl/index.php/spis-rocznikow

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]