Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Comparison of the selected features of crushed-stone aggregates and recycled aggregates used in civil engineering construction according to harmonized standards

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2017 | Numer: nr 24

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kruszywa łamane i z recyklingu
  • podbudowy drogowe
  • wytrzymałość na ściskanie
  • metoda Los Angeles
Strony (od-do)

369 - 385

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.27

Zaprezentowany na

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]