Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Comparison of the selected features of crushed-stone aggregates and recycled aggregates used in civil engineering construction according to harmonized standards

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kruszywa łamane i z recyklingu
  • podbudowy drogowe
  • wytrzymałość na ściskanie
  • metoda Los Angeles
Abstract

PL Opracowywaniem technologii ponownego wykorzystania odpadów zajmuje się wiele ośrodków badawczych na świecie. Przetworzone odpady stosuje się w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym. Zharmonizowane normy europejskie dopuszczają zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu w realizacji obiektów budowlanych i budownictwie drogowym. Materiały z recyklingu mogą służyć do wytwarzania materiałów budowlanych o właściwościach zbliżonych do wyprodukowanych metodami tradycyjnymi. W artykule przedstawiono porównanie wybranych właściwości mechanicznych kruszyw łamanych i recyklingowych (przekruszonego gruzu betonowego) pochodzących z wyburzanych obiektów inżynierskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki badań odporności kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles.

EN Many research institutions in the world work on developing waste reuse technologies. Processed waste is used in many industries, especially in infrastructural construction. The harmonized European standards allow using recycled materials in the realization of civil engineering structures and in road engineering. Recycled materials can be used to introduce building materials with properties similar to those produced by conventional methods. The paper presents the comparison of selected mechanical properties of crushed-stone aggregates and recycled aggregates (crumbled concrete rubble) coming from bulldozed civil engineering structures with emphasis on the outcomes of some re-searches on aggregate resistance to crushing in the Los Angeles method.

Pages (from - to)

369 - 385

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.27

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.