Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badanie rozpuszczalności osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem (III) baru w wodzie i alkoholach alifatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

458 - 460

Książka

BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20