Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effects of Nanoparticles Materials on Heat Transfer in Electro-Insulating Liquids

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • nanoparticles
 • heat transfer
 • dielectric liquid
 • mineral oil
 • synthetic ester
 • natural ester
 • thermal properties
 • attenuated total reflection
 • Nusselt
 • Grashof
 • and Prandtl numbers
Strony (od-do)

2538-1 - 2538-22

DOI

10.3390/app8122538

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/8/12/2538

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,217