Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Parametry pracy hamulców samochodu osobowego w badaniach eksploatacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Parameters of the car's brakes work in real operation condition

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hamulce
  • proces hamowania
  • analiza statystyczna
Data udostępnienia online

15.12.2018

Strony (od-do)

500 - 507

DOI

10.24136/atest.2018.441

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/571/505

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]