Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie metody wspomagania decyzji do oceny rozwiązań układu drogowego na przykładzie Gniezna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The case of using the multi-criteria decision method to evaluate of the road system in Gniezno

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • system transportowy
  • Electre III
  • układ drogowy
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
Strony (od-do)

1078 - 1084

DOI

10.24136/atest.2018.554

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/688/618

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]