Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Intermittent–microwave and convective drying of parsley

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • intermittent drying
  • microwaves
  • energy
  • vitamin C
  • rehydration
Strony (od-do)

1455 - 1462

Książka

IDS’2018 – 21st International Drying Symposium, Valencia, Spain, 11-14 September 2018

Zaprezentowany na

IDS'2018 - 21st International Drying Symposium, 11-14.09.2018, Valencia, Spain

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5