Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dominik Mierzwa

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

dominik.mierzwa@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 69

ORCID

0000-0002-5337-1468

ResearcherID

B-1139-2016

Google Scholar

ey_soggAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (15)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (14)

Recenzje prac dyplomowych (34)

Wyniki (1)