Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Justyna Szadzińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

justyna.szadzinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 82

ResearcherID

R-5862-2016

ORCID

0000-0002-1487-920X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS