Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Lignina jako produkt odpadowy przemysłu celulozowo-papierniczego - zastosowanie oraz aspekt środowiskowy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

91 - 138

Książka

Środowisko i przemysł. T. 6