Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Electrochemical capacitor with water-based electrolyte operating at wide temperature range

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Power Sources

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 414

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrochemical capacitors
  • low-temperature aqueous electrolytes
  • symmetric carbon systems
  • anti-freezing additives
Strony (od-do)

183 - 191

DOI

10.1016/j.jpowsour.2018.12.080

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318314319?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

8,247