Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Hybrid aqueous capacitors with improved energy/power performance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Progress in Natural Science: Materials International

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 25 | Numer: iss. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrochemical capacitors
  • high-voltage systems
  • hybrid systems
  • carbon electrodes
  • aqueous systems
  • neutral electrolytes
Strony (od-do)

642 - 649

DOI

https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2015.12.001

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007115001446?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,753