Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

How mature is reverse logistics? – concept of the process and resource oriented maturity model

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 61 | Numer: iss. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • reverse logistics
  • maturity model
  • CMMI
Strony (od-do)

711 - 718

URL

https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/viewFile/1099/1025

Uwagi

Publikacja indeksowana w WoS

Zaprezentowany na

ICPR-QIEM 2018 : 2018 International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East and 5th International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management, 25-27.07.2018, Cluj-Napoca, Romania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

1