Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Which option of sustainable mobility should be chosen? – AHP method application for sustainable decision making in transport

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 61 | Numer: iss. 3_Special

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sustainable mobility
  • analytic hierarchy process
  • AHP
Strony (od-do)

123 - 130

Uwagi

Publikacja jest indeksowana w WoS

Zaprezentowany na

ICPR-QIEM 2018 : 2018 International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East and 5th International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management, 25-27.07.2018, Cluj-Napoca, Romania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

1