Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Employees competences for Industry 4.0 in Poland - preliminary research results

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • employee's competence
  • Industry 4.0
Strony (od-do)

139 - 144

DOI

10.12783/dtetr/icpr2017/17598

URL

http://www.dpi-proceedings.com/index.php/dtetr/article/view/17598

Książka

24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)

Zaprezentowany na

24th International Conference on Production Research (ICPR 2017), 30.07.2017 - 03.08.2017, Poznań, Poland

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Publikacja indeksowana w

WoS (15)